Значението на дълголистния чай | Unilever Food Solutions

Подборът на дълги чаени листа означава, че избираме внимателно горните две листа и неразтворилата се пъпка на растението, тъй като именно те са най-нежни, най-млади и с висококачествен вкус.

Съществуват два основни метода за производство на чай – ортодоксален
(„дълголистен“) и CTC (рязане, късане, навиване). За производството на Pure Leaf се използва дълголистния метод на производство.

Чайовете, получени по ортодоксалния метод (дълголистния метод), се произвеждат с ръчно или механично навиващи приспособления. Този процес има за цел леко да натърти чаените листа и да освободи естествената им есенция, като същевременно свежда до минимум повреждането на самото листо. Листото не се разрязва или начупва умишлено, а просто се навива внимателно, за да бъде постигнат специфичен вкус. След това листата се сушат, за да запазят деликатните си аромати. В сравнение с чайовете, получени по метода CTC, тези, получени по ортодоксалния метод (дълголистния метод), имат по-сложни вкусове и предлагат по-разнообразна и комплексна гама от аромати, цветове и вкусови усещания.

По-фини, елегантни и естетически привлекателни, чайовете, получени по
ортодоксалния метод, разгъват листата си по време на запарване, като освобождават своята естествена сладост и деликатния си характер. Докато чайовете, получени по метода CTC, често се пият с мляко заради горчивината им, тези, получени по ортодоксалния метод, имат най-добър вкус, когато се консумират самостоятелно.