Ние, вярваме, че най-вкусният чай е истинският чай, приготвен правилно и отгледан по устойчив начин. Работим с Rainforest Alliance – международна организация с нестопанска цел, за да добиваме чайове от ферми, които подкрепят устойчивите практики.

Rainforest Alliance работи с мислещи в перспектива фермери, за да съхрани природните ресурси и да гарантира дългосрочното икономическо здраве на посевите и общностите. За да може една ферма да бъде сертифицирана от Rainforest Alliance, тя трябва да отговаря на строги стандарти, насочени към проследяване на добрите селскостопански практики, защита на екосистемите, опазване на благосъстоянието на местните общности и подобряване на производителността.

Горди сме да кажем, че този чай е добит от ферми със знака Rainforest Alliance Certified™, които споделят вярата ни в създаването на устойчиви земеделски системи, в чийто център стоят защитата на околната среда, социалното равенство и икономическата жизнеспособност.