Menu

За да предотвратите кръстосано замърсяване във вашата кухня, следвайте стъпките за правилно съхранение на съставките без глутен

 

  • Отделете съставките без глутен
  • Уверете се, че всички съставки са в добре затворени, ясно етикирани съдове.
  • Съхранявайте съставките, съдържащи глутен отделно от съставките без глутен.
  • Използвайте цветни стикери или опаковки, така че съставките без глутен да се виждат по-лесно.
  • Редовно проверявайте за рискове от кръстосано замърсяване и съставете план за действие при евентуално разсипване.