Menu

Please recycle

нашата ангажираност към устойчиви опаковки

Като компания за потребителски стоки ние носим ясна отговорност за изпълняването на нашата роля. Ние сме сред нарастващия брой марки, търговци на дребно и компании за опаковане, които поемат ангажименти за устойчиви опаковки.

 Но трябва да се направи повече, за да може пластмасата за многократна употреба, рециклируемата и компостиращата пластмаса да се използва нормално. И се нуждаем от Вашата помощ!

Заедно с логото „please recycle“ всеки продукт на Unilever Food Solutions също така има ясни инструкции на самата опаковка, които показват как да се борави с всеки компонент на опаковката след употреба.

Има различни действия, които можете да предприемете спрямо всеки компонент на опаковката: да го използвате повторно, да го рециклирате или да го изхвърлите. Всяко действие е ясно обозначено с икона, както е описано по-долу тук.

Погледнете етикета на Вашата опаковка и вижте кое действие да предприемете

Повторна употреба

Повторна употреба

можете да използвате контейнера, като го напълните отново или като го използвате за съхранение на нещо друго.

Рециклиране

Рециклиране

поставете използвания компонент на опаковката в подходящото кошче или контейнер за рециклиране – вижте по-долу за повече информация относно съоръженията за рециклиране в [име на държава].

Изхвърляне

Изхвърляне

поставете използваните компоненти на опаковката в кошчето.

 

Работата ни с оператори за насърчаване на рециклирането

Както всички знаем, пластмасовите отпадъци са едно от най-големите глобални екологични предизвикателства днес. До днешна дата са създадени повече от 8,3 милиарда тона пластмаса и по-голямата част е изхвърлена (източник: Science Daily).

Ако това темпо продължава, до 2050 г. 12 милиарда тона ще бъдат в сметищата или в природната среда. Този метод е неустойчив и изисква действие.

Събирането и сортирането на рециклируемите материали играе важна роля за гарантирането на повторната им употреба.

Нашата цел е да насърчим рециклирането сред операторите и в същото време да повишим информираността на правителствено и НПО ниво. Имаме редица проекти, които насърчават хората да рециклират повече и да помагат за това рециклирането да стане навик за цял живот.

За повече информация относно ангажиментите на Плана за устойчив живот на Unilever вижте За нас.