Menu

Включи Азия в своето меню!

WOK

WOK


При еднократна покупка на UFS продукти за 350 лв без ДДС, от които минимум 3 продукта Knorr Азиатска серия, печелиш WOK.

Шеф униформа

Шеф униформа

При повторна покупка печелиш шеф униформа с азиатски мотиви.