Menu

Механизъм на кампанията:

Купи продукти на Unilever Food Solutions България на обща стойност 195 лв с ДДС, като задължително 5 броя Hellmann`s Hot Dog продукти и спечели престилка Hellmann`s.

Период на кампанията:  1 Август – 15 Септември 2018г

Задължителни продукти:

Hellmann`s Hot Dog дресинги

Промоционалната кампания “ Hellmann`s Hot Dog” (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД” .
Пълните правила на кампанията вижте тук: