Menu

ПОЛИТИКА НА ЮНИЛИВЪР ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 

ПРИНЦИПИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЮНИЛИВЪР

Юниливър се отнася сериозно към сигурността. Следните принципи се намират в основата на нашия подход за опазване неприкосновеността на личните Ви данни:

 1. Ние ценим доверието, което ни гласувате, предоставяйки ни Вашите лични данни. Винаги ще ги използваме по разумен и достоен за това доверие начин.
 2. Ще Ви предоставим ясна информация относно начина, по който използваме вашите лични данни. Винаги ще бъдем прозрачни за Вас по отношение на това каква информация събираме, какво правим с нея, на кого я предоставяме и към кого трябва да се обърнете ако имате някакви притеснения.
 3. Ще предприемаме всякакви разумни стъпки за да запазим сигурността на В ашите лични данни и да ги предпазим от злоупотреби.
 4. Ще спазваме всички приложими закони и подзаконови разпоредби за защита на личните данни и ще си сътрудничим с органите, отговарящи за защитата на личните данни. В случай на отсъствие на законова уредба, свързана със защитата на личните данни, ще действаме в съответствие с общоприетите принципи за защита на личните данни.

ПОЛИТИКА НА ЮНИЛИВЪР ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Последна промяна: Юни 2014 г.

Тази Политика за защита нa личните данни описва данните, които Юниливър събира, как те се използват и как се защитават.

За какво се прилага тази Политика за защита на личните данни?

Политиката за защита на личните данни се прилага до лични данни, събирани от дружествата от Групата на Юниливър във връзка с услугите, които предлагат. Научете повече за Групата на Юниливър на http://unilever.com/aboutus/. Това включва данни, събрани офлайн чрез нашите потребителски работни центрове, директни маркетингови кампании, лотарии и състезания, както и онлайн чрез нашите уебсайтове, приложения и брандирани страници на трети лица (“„Юниливър сайтове””)

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и за целевото съдържание на Юниливър, включващо оферти, реклами за продукти и услуги на Юниливър, които ние (или доставчикът на услуги, който действа от наше име) може да изпрати до Вас на Сайтовете на трети лица, платформи и приложения ("Сайтове на трети лица") въз основа на информацията за използване на сайта (както е описано по-долу). Тези Сайтове на трети лица могат да имат свои собствени правила и условия за защита на личните данни. Съветваме Ви да ги прочетете преди да ги използвате.

Настоящата Политика за защита на личните данни е инкорпорирана и представлява част от Условията и реда за ползване на Юниливър сайта. За повече информация относно дружествата от Групата на Юниливър , които отговарят за защитата на Вашите лични данни, вижте по- долу Вашите права на защита на личните данни и към кого да се обърнете:

 

Вашето съгласие

Използвайки Юниливър сайт Вие давате съгласието си съответното дружество от Групата на Юниливър да събира, използва и разкрива Вашите лични данни в съответствие с тази Политика за защита на личните данни. Ако не сте съгласни със събирането, използването и разкриването на личните Ви данни по този начин, моля не използвате Юниливър сайтовете или не предоставяйте по друг начин лични данни на дружество от Групата на Юниливър.

Юниливър само ще събира, използва или разкрива Вашата лична информация по лоялен и законосъобразен начин. В повечето случаи, ние ще поискаме Вашето съгласие изрично, но в някои случаи можем да предположим съгласието Ви от Вашите действия и поведение.Можем да Ви помолим да предоставите допълнително съгласие, ако се наложи да използваме Вашите лични данни за целите, които не са обхванати от настоящата Политика за защита на личните данни. Вие не сте длъжни да предоставяте такова съгласие, но ако не го предоставите, то Вашето участие в някои дейности може да бъде ограничено. Ако предоставяте допълнително съгласие, условията на това съгласие ще имат предимство в случай на конфликт с условията на настоящата Политика за защита на личните данни.
Моля да вземете под вимание, че можем да обработваме личните Ви данни без съгласието Ви, ако имаме законова причина затова, при условие, че такова изискване не вреди на собствените Ви права, свободи и интереси. Всяко такова използване трябва да съответства на приципите на поверителост описани по-горе.

 

Деца

По-голямата част от Юниливър сайтовете са проектирани и предназначени за употреба от възрастни. В случаите, когато Юниливър сайт е предназначен за използване от по-младата аудитория, ние ще изискаме съгласие от родител или настойник преди да събираме лични данни, когато счетем, че е целесъобразно да се направи това или когато това се изисква от приложимите закони и подзаконови актове (възрастта, при която е необходимо съгласие е различна за отделните държави). Ако сте дете, надхвърлило възрастта, под която във вашата държава е необходимо родителско съгласие, трябва да прегледате условията на тази Политика за защита на личните данни с Ваш родител или настойник, за да сте сигурни, че ги разбирате и приемате.

Ако установим, че сме събрали информация за дете, без съгласието на родител или настойник, когато такова съгласие е необходимо, ще изтрием тази информация възможно най-скоро.

Достъпът до някои от частите на Юниливър сайтовете и / или правото да бъдат получавани подаръци, мостри или други награди могат да бъдат ограничени за потребители над определена възраст. Ние може да използваме Вашите лични данни, за да проверим възрастта и ако е необходимо да наложим ограничения.

 

Каква данни можем да събираме?

В тази Политика за защита на личните данни Вашите „лични данни” означава информация или част от информация, която може да спомогне за това да бъдете идентифицирани. Това обикновено включва информация като Вашето име, адрес, псевдоним, снимка на профила, имейл адрес, както и телефонен номер, но може да включва и друга информация като IP адрес, навици за пазаруване и информация за начина Ви на живот, като и Вашите хобита и интереси. Може да събираме лични данни за Вас от различни източници, включително:

 • Информация, която ни предоставяте директно

  Можем да събираме информация от Вас директно, когато ни предоставите лични данни, например когато се регистрирате за теглене на жребий или конкурси, влизате, за да получите информация, използвате приложения, купувате стока или услуга от нас, попълвате проучване или правите коментар, или запитване. Видовете данни, които можем да събираме от Вас директно включват:

  • име
  • адрес
  • и-мейл адрес
  • потребителско име
  • телефонен номер
  • кредитна карта или друга разплащателна информация
  • години
  • рождена дата
  • пол
  • генерирано от потребителите съдържание, мнения и друго съдържание, което предоставяте на Юниливър сайтовете
  • всякаква друга лична информация, която доброволно ни предоставите

   

 • Информация, която събираме автоматично, когато използвате Юниливър сайтовете:

   

  Ние (и трето лице доставчик на услуги от наше име) използваме cookies и други инструменти (като например аналитични уеб инструменти и пикселни маркери), за да събираме автоматично информация за Вас, когато използвате Юниливър сайтове, при условията на тази Политика за конфиденциалност и приложимото законодателство.. 

  Видовете данни, о  събрани автоматично включват:

  • информация за вида на браузъра, който използвате
  • детайли на уеб страниците, които сте разгледали
  • вашият IP адрес
  • хипервръзките, които сте кликнали
  • вашето потребителско име, профилна снимка, пол, мрежи и всякаква друга информация, която решите да споделите, когато използвате сайтове на трети лица (например, когато използвате „Like” функционалност на Facebook или +1 функционалност на Google+)
  • уеб сайтовете, които сте посетили преди посещението си на Юниливър сайта

  (наричани заедно „Информация за използване на сайта“)

  Повечето интернет браузъри са настроени да приемат „cookies”. Можете да промените настройките, за да блокирате cookies или за да Ви предупреждава, когато cookies се изпращат във Вашето устройство. Ако използвате различни браузъри или множество устройства, може да имате нужда да промените настройките за всеки браузър на всяко устройство. Моля да имате предвид, че ако забраните cookies, това може да повлияе на вашето сърфиране в сайтовете на Юниливър

   

 • Информация, която събираме от други източници

   

  Можем да получаваме лични данни за Вас от други законни източници. включително информация от наличните в търговската мрежа източници, като например публичните база данни, както и информация от трети лица. Видовете лични данни, които можем да събираме от такива източници включват:

  • име
  • адрес
  • години
  • вашите навици за пазаруване
  • preferencat dhe informacion në lidhje me stilin tuaj të jetës si hobitë dhe interesat tuaja
  • предпочитания и информация за начин Ви на живот, като вашите хобита и интереси

   

 • Oнлайн реклама

   

  Можем да споделим информацията за използване на сайта с доверени трети лица (например: рекламодатели, рекламни агенции, рекламни мрежи, обмен на данни и т.н.), за да ви предложим адеквaтно съдържание, включително по-подходяща реклама на продукти и услуги, които могат да бъдат от интерес за Вас. Тези трети лица могат да дадат и достъп до собствените си cookies, уеб маяци и други технологии за проследяване на Вашето устройство, за да ни помогнат да се достави персонализирано съдържание и реклама за Вас, когато посещавате сайтове на Юниливър или сайтове на трети лица.

  В някои страни, ние сме приели използването на признати икони (например иконата AdChoices), която може да се появи заедно с целенасочени реклами, които ние (или доставчик на услуги, който действа от наше име) изпращаме до Вас въз основа на Вашата информация за използване на сайта. Можете да кликнете върху тези икони и да получите повече информация относно събирането и използването на Вашата информация или да се откажете от това събиране в бъдеще. Моля, имайте предвид, че дори ако се откажете, можете да продължите да получавате реклами от Юниливър, които не са персонализирани въз основа на Вашата информация за използване на сайта.

  В зависимост от местоположението си, може да има и други решения, които да ви помогнат да управлявате Вашата онлайн поведенческа реклама, предпочитания (като например дали някои трети лица могат да събират и използват Вашата информация за използване на сайта за целенасочени рекламни цели). Така например, в Европа уебсайта www.youronlinechoices.com ви позволява да изберете кои компании могат да доставят персонализирани реклами, докато в САЩ, може да използвате Opt-Out Tool на Инициативата за мрежова реклама и Opt-Out Tool на Съюза за цифрови реклами.

   

Как използваме личните ви данни?

Можем да използваме Вашите лични данни:

 • за да подобрим нашите продукти и облик на Юниливър сайтовете: Научете повече Научете повече

  Можем да използваме Вашите лични данни за:

  • оценка на използването на Юниливър сайтовете, продуктите и услугите
  • анализ на ефективността от нашите реклами, конкурси и промоции
  • персонализиране на Вашето сърфиране в уеб сайтовете ни, а също така да се оцени (анонимно и в съвкупност) статистически дейността на уеб сайта, както и по кое време сте го посетили, дали сте го посетили, дали сте го посещавали преди и кой сайт ви е препратил
  • да направим Юниливър сайтовете по- лесни за използване по приспособими с Вашите интереси и предпочитания
  • да ускорим  бъдещите си дейности и работа на Юниливър сайтовете. Например, един сайт може да разпознае, че сте предоставили вече Ваши лични данни и няма да поиска втори път една и съща информация
  • събиране на информация за устройството, което използвате, за да виждате Юниливър сайта, като например вашият IP адрес или типа на интернет браузъра или операционната система, която използвате и да свърже това с личните ви данни, така че да се гарантира, че всеки Юниливър сайт представя най-добрите уеб преживявания за Вас.

   

 • да се свържем с Вас за продуктите и услугите, които могат да бъдат от интерес за Вас, ако сте ни дали съгласие за това или преди това сте поискали продукт или услуга от нас и комуникацията е от значение или е свързана с това предварително искане и е направена в рамките на всички срокове, установени от приложимите закони. Научете повече.

  Можем да използваме вашата лична информация за:

  • да ви предлагаме продукти или услуги (включително тези на съответните трети страни), които считаме, че могат да бъдат от интерес за Вас
  • да Ви предлагаме възможности да вземате участие в състезания или промоции

  Можете да се откажете от получаването на съобщения от нас по всяко време. Всички директни маркетингови комуникации, които изпращаме до Вас, ще предоставят информация и средства, необходими, за да се откажете.

   

 • Да ви предоставим продукти или услуги, които поискате от нас. Научете повече.

  Ние можем да използваме Вашата лична информация:

  • За целите на състезания или промоции, в които участвате
  • За да ви изпращаме информация за продукти или мостри, към които сте заявили интерес
  • За да отговаряме на Вашите въпроси или коментари

  С цел защита на информацията от случайно или преднамерено унищожаване, когато изтриваме информацията, ние може да не изтрием автоматично остатъчните копия от сървърите или да не премахнем информацията от архивните системи.

   

Услуги за Мобилни Съобщения

Ние предоставяме услуга, чрез която Вие може да получите текстово или друг вид съобщение от Юниливър (като SMS (услуга за мобилно съобщение, MMS (услуга за мултимедийно съобщение, или ЕМS (подобрени услуги за съобщения) на своето безжично (wireless) или мобилно устройство (наричана „Услуга за Мобилни Съобщения”). Ако се абонирате за някоя от нашите Услуги за Мобилни Съобщения, вие се съгласявате да получавате такива съобщения от Юниливър на адреса или на мобилния си номер, които сте предоставили за тази цел (освен ако и докато се откажете от получаването на такива съобщения, следвайки инструкциите в часттаВашите права на защита на личните данни и към кого да се обърнете по-долу).

Вие разбирате, че стандартните такси на безжичния (wireless) оператор се прилагат за тези съобщения, и че Вие можете да си промените мнението по всяко време, следвайки инструкциите в часттаВашите права на защита на личните данни и към кого да се обърнете по-долу. Ако се сбрани такси от вашата безжична (wireless) сметка, Вие се съгласявате, че можем да събираме от Вас и да предоставяме на безжичния (wireless) оператор приложимите данни относно плащанията в тази връзка. Вие декларирате, че сте собственик или упълномощен ползвател на безжичното устройство, което използвате, за да се регистрирате за Услугата за Мобилни Съобщения и че сте упълномощен да одобрите приложимите такси. В допълнение, с цел отговаряне на определени възрастови ограничения и други условия, свързани с всяка Услуга за Мобилни Съобщения, може да е необходимо да регистрирате лични данни, като Вашето име, текстово съобщение, безжичен адрес или мобилен номер. Може също така да получим датата, времето и съдържанието на Вашите съобщения по време на използването на Услугата за Мобилни Съобщения от Ваша страна. Ще използваме информацията, която получаваме във връзка с използването на Услугата за Мобилни Съобщения в съответствие с тези Правила за защита на личните данни. Въпреки това трябва да се отбележи, че вашия безжичен оператор и другите доставчици на услуги могат да събират данни относно използването на вашето безжично устройство и тяхната практика се определя от собствените им правила.

Вие приемате и се съгласявате, че  Услугата за Мобилни Съобщения  е предоставена чрез безжични системи, които използват радио (и други средства) за предаване на съобщения чрез комплексни мрежи. Ние не гарантираме, че използването на  Услугата за Мобилни Съобщения  ще бъде лично или защитено и не сме отговорни към Вас при липса на поверителност или защита, която очаквате. Вие сте напълно отговорни за вземането на предпазни мерки и мерки за сигурност, които са най-подходящи за вашата ситуация и са предназначени за използването на  Услугата за Мобилни Съобщения . Ние освен това можем да получим достъп до съдържанието на Вашата безжична сметка и/или сметката на мобилния ви телефон за целите на идентифицирането и решаването на технически проблеми и / или услуги, свързани с жалби.

 

С кого споделяме личната Ви информация?

Юниливър е една от водещите бързо развиращи се компании за потребителски стоки в света с продукти, продадени в над 190 държави (повече информация за Юниливър можете да намерите на следния адрес: http://unilever.com/aboutus/). Като световна компания, Юниливър може да споделя Вашата лична информация с компании от Групата на Юниливър и доверени трети лица, извън територията на страната, в която живеете така, че те да могат да обработват тези данни от наше име. Научете повече

Можем да споделяме личните Ви данни с:

 • нашите рекламни, маркетинг и промоционални агенции, за да ни помогнат да постигнем и анализираме ефективността на нашите рекламни кампании и промоции
 • трети лица, от които се изисква предоставянето на даден продукт или услуга за Вас, като доставка или пощенска услуга, доставка на продукт, който сте поръчали
 • изпълнителни или държавни органи, следвайки съответната правна процедура, за да поискат от нас предоставянето на информация
 • трети лица, които искат да Ви изпратят информация относно техни продукти или услуги, но само ако Вие сте дали съгласието си за това
 • трети лица, доставчици на услуги, като обработване на данни за Юниливър
 • доставчици на инструменти за web анализ, като Google или Unica

 

Ако споделяме Вашата лична информация с друго дружество от Групата на Юниливър или с доверени трети лица, ние ще положим всички усилия, за да гарантираме, че те ще спазват поверителността на данните и ще предприемат всички разумни стъпки, за да ги предпазят от злоупотреби и ще ги използват по начин, съответстващ с нашите инструкции, с тези принципи за защита на лични данни и приложимите закони и разпоредби. Научете повече..

 

Можем да споделяме Вашите лични данни за:

 • прилагането на условията за използване на сайтовете на Юниливър
 • извършване на разследвания за евентуални нарушения на приложимото право
 • разкриване, предотвратяване и защита срещу измами и всички технически или слабости
 • в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове, във връзка със сътрудничество по правно разследване и за целите на искане на правоприлагащите органи

 

Тъй като не е практично да изброяваме всички държави, в които личната информация се обработва и съхранява, предвид, че тези държави подлежат на промяна в зависимост от оперативните изисквания. Ако имате въпроси, коментари или се интересувате как управляваме Вашата лична информация, вижте Вашите права на защита на личните данни и към кого да се обърнете, по-долу..

Юниливър не продава лични данни, с изключение на юридически лица, на които отдаваме част или цялата си дейност (например във връзка с продажбата на марка) или по друг начин във връзка с вливания, сливания, промяна на управлението, преобразуване или ликвидация на целия или на част от дейността.

 

Къде съхраняваме личните ви данни?

Хост сървъри за сайтове на Юниливър в Европейското икономическо пространство се намират в Република Ирландия. Хост сървърите за всички други сайтове на Юниливър са разположени в Съединените американски щати или в Азиатско-тихоокеанския регион (Сингапур). Вашите лични данни ще бъдат въведени на сървърите в един от тези региони, в зависимост от произхода на сайта на Юниливър, който използвате или Групата на Юниливър, с която споделяте информацията и ще бъдат прехвърлени и обработвани в рамките на този регион в съответствие с приложимите закони и подзаконови нормативни актове за защита на личните данни.

 

Прехвърляне на личните Ви данни

Ние можем да прехвърлим Вашите лични данни на сървъри, намиращи се извън страната, в която живеете или към филиали или към други доверени трети лица, намиращи се в други страни, така че да могат да обработват лична информация от наше име. Чрез използването на сайта Юниливър или предоставянето на Юниливър по друг начин на Вашата лична информация, вие се съгласявате че това е в съответствие с условията на тази Политика за защита на личните данни и приложимите закони и подзаконови актове за защита на личните данни.

Трябва да имате предвид, че в много страни няма същата правна защита на личните данни, както във вашата страна на произход. Докато Вашите лични данни са в друга държава, те могат да бъдат достъпни от съдилищата, правоприлагащите органи и органите по националната сигурност в тази страна в съответствие с нейните закони. При спазване на тези законни изисквания за достъп ние обещаваме, че всеки обработващ Вашите лични данни извън Вашата страната на произход е длъжен да прилага мерки за защитата и има право само да ги обработва в съответствие с инструкциите на Юниливър.

 

Защита на личните ви данни

Ние предприемаме всички разумни предпазни мерки, за да запазим Вашите лични данни и изискваме от третите лица, които обработват личните Ви данни за нас да направят същото. Достъп до личната Ви информация е ограничен, за да предотврати неразрешен достъп, промяна или злоупотреба и е допустим само за нашите служители и агенти, упълномощени да обработват данните.

 

Вашите права за защита на личните данни и към кого да се обърнете

Ако имате въпроси, коментари или притеснения относно как контролираме личните Ви данни можете да се свържете с нас като натиснете линка За връзка с нас на сайта на Юниливър, който Ви води до тази Политика за защита на личните данни. Освен това можете да отидете на адрес www.unilever.com, да изберете страната и да натиснете линка За връзка с нас. Вашето искане ще бъде пренасочено към подходящата компания от Групата на Юниливър.

Имате правото да ни кажете, ако:

 • не искате за в бъдеще да бъдете търсени от нас
 • искате копие от личните данни, с които разполагаме
 • искате от нас да коригираме, актуализираме или изтрием личните ви данни от нашите записи
 • искате да докладвате за злоупотреба с личните Ви данни

За да ни помогнете с вашето искане, моля предоставете пълното си име и данни .

 

Изменения на нашата Политика за защита на личните данни

Можем в определени моменти да променяме Политиката си за защита на личните данни, като публикуваме актуалната версия на Политика за защита на личните данни на сайтовете на Юниливър. Ще ви дадем разумно предизвестие, за всяко съществено изменение. Препоръчваме ви да посещавате сайтовете често, за да бъдете информирани за това, как ние използваме Вашите лични данни

 

Други Политики на Юниливър за защита на личните данни

В допълнение към тези Правила за защита на личните данни, може да има конкретни кампании или промоции, които да бъдат регулирани от допълнителни условия за защита на личните данни. Съветваме Ви да прочетете тези допълнителни условия преди да участвате в такива кампании или промоции, тъй като ще трябва да се съобразите с тях, ако участвате. Всякакви допълнителни условия за защита на личните данни ще бъдат на видно място на Ваше разположение.