Menu

Кръстосаното замърсяване се предотвратява с чисти ръце, чисти престилки и чисто оборудване. Не забравяйте да направите следното: 

Прибори

Прибори

Измийте приборите преди употреба - стандартните миялни машини или препарати за съдове не премахват глутена.  

Оборудване

Оборудване

Съхранявайте оборудването за приготвяне на ястия без глутен отделно от това за ястия с глутен.  

Повърхности

Повърхности

Винаги почиствайте старателно всички повърхности

Приготвяне

Приготвяне


Първо приготвяйте хрраните без глутен.

Ръцете

Ръцете

Измийте ръцете си преди да започнете приготвянето на ястия без глутен.

Престилка

Престилка

Използвайте отделни престилки за приготвяне на ястия без глутен.

Кухненско оборудване

Кухненско оборудване

Използвайте специални ножове и дъски за рязане или ги почиствайте добре преди употреба.

Униформа

Униформа


Редовно почиствайте престилките и униформите си.