Menu

За ресторантьорите това означава структурирано планиране и целенасочена подготовка за зададените условия, които са налице при рестартиране на ресторантьорството.

Какво се е променило и какви правила трябва да се спазват? На кои критерии гостите придават особено значение при избора на ресторант? Контролните списъци и насоки са изключително полезни в момента, за да може вие и вашия персонал да имате на разположение бързо всички нови разпоредби и ограничения за спазване на изискванията за работа. Следните три теми са от особено значение сега:

 1. Хигиенната безопасност и избягването на хигиенните рискове
 2. План за правила на поведение на служителите и гостите
 3. Комуникация с гостите

1. Контролен списък за почистване и хигиена

Въвеждането на строги хигиенни предпазни мерки ще бъде водещият елемент във вашия бизнес и ще помогнат гостите да изберат точно вашия ресторант и да се чувстват защитени. Важни точки тук са например:

 • Създаване на план за почистване и дезинфекция в залата за хранене и в кухнята. Например: почиствайте и дезинфекцирайте всички повърхности (маси, столове, плотове, подноси) няколко пъти на ден
 • Контролен списък на необходимите почистващи продукти и прибори
 • Назначаване или избор на отговорно лице, което да следи и да отговаря за хигиената 

Вижте нашия Основен списък за почистване на ресторант.

2. Контролен списък, график и правила за поведение на служителите

Не само спазването на хигиенните насоки, но и работата с гостите, както и другите точки за контакт трябва да бъдат точно регулирани, за да се сведе до минимум рискът от инфекция. Повишаването на информираността на всички ваши служители е от съществено значение за това: 

 • Планирайте хигиенно обучение за вашите служители по темите за работното място и личната хигиена, честотата на дезинфекция на ръцете и др.
 • Осигуряване на достатъчно маски за лице и ръкавици
 • Контрол на подаването на прибори: контролирайте дали правилно се поднасят и дизенфекцират приборите
 • Предлагане на дозирани опаковки със сосове/подправки, вместо оливерници и солници на масите

Създайте график, включващ всички точки за контакт от влизането в ресторанта до излизането на госта. Ето няколко препоръки:

 • Входна и рецепционна зона (ако има такава)
 • Прикрепете дозатора за дезинфекция на ръцете в ключовите зони (вход / изход / маса / тоалетна / кухня)
 • Разстоянието между масите да е най-малко 1,5 м.
 • Проверете дали неизползваните стаи като парти / банкетната зала могат да се използват като разширена зона на ресторанта, за да се компенсира ограничения капацитет и правилата за разстояние 
 • Продължителност на престоя на място: определете фиксирано време за резервация, ако е необходимо
 • При възможност заменете стандартното хартиено меню с дигитални менюта (чрез QR код на вашия сайт или чрез различни приложения)
 • Дайте възможност на вашите гости да извършват безконтактно плащане с карта

 

3. Комуникация с гостите

Здравето на вашите гости и служители е вашият основен приоритет и трябва да го комуникирате - както на място, така и чрез дигиталните си канали. Информирайте гостите си за вашите предложения в менюто и специалните хигиенни мерки за безопасност, които взимате. Спазването на мерките са от изключителна важност за сигурността за гостите ви и им помага да решат дали да ви посетят.

 

 • Комуникирайте, че сте отворили обекта си, използвайте всички налични опции, които имате: табели / плакати пред вашия ресторант, уебсайт, социални медии (Facebook и Instagram) и известие по имейл
 • Можете да разплепите разпоредби с хигиенни насоки и правила за разстояние на входа на ресторанта и на тоалетните, за да повиши осведомеността на вашите гости / служители за тяхната собствена отговорност. Това ще  даде на гостите ви усещане за по-голяма сигурност.