Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP)

Посветен на безопасността на храните, Unilever Food Solutions ви представя лесни хигиенни принципи, които предлагат полезни и професионални решения за поддържане на чиста и безопасна кухня. Първата глава ще ви представи HACCP, план, който да ви помогне да сложите бизнеса си в ред, правейко го по-ефективен.

Глава 2. Основни принципи на HACCP

Тази глава ви представя методологията и петте принципа на HACCP. Обучавайте се чрез учене стъпка по стъпка, за да идентифицирате проблемите, преди те да доведат до по-сериозни проблеми.

Разберете четирите опасности за безопасността, получете примери за мониторинг и подобрете работната си среда.

Намаляване на сложността

Научете се как да намалявате сложността на процесите във вашата кухня, за да създадете ефикасна и лесна работна среда.

Лична Хигиена

Получете указания за критичното значение на личната хигиена в кухнята. Увеличете безопасността, като обърнете внимание на личната хигиена и униформата си на работното място, оборудването и инструментите.

Получаване на доставки

Тази глава разглежда избора на подходящ доставчик, който отговаря на вашите изисквания. Избягвайте ненужните рискове и осигурете цялостната безопасност и защита на вашия бизнес. Научете как правилно да разпознавате и избирате най-добрите доставчици и техните условия.

Съхранение

Правилното съхранение на продуктите е от решаващо значение за осигуряване на безопасността на вашите клиенти, като същевременно предоставяте икономични решения за вашия бизнес. Избягвайте грешките, подобрете комуникацията и разберете изискванията за съхранение, уникални за всеки продукт.

Подготовка

Времето за приготвяне е изключително важно за безопасността на храните. Тази глава дава най-добрите съвети за правилното приготвяне на храна от пържене, размразяване до нарязване. Разберете рисковете и как най-добре да ги избегнете.

Регенерация

Научете как да защитите храната, приготвена преди сервиза, позволявайки на храната да пристига при клиентите възможно най-свежа и безопасна.

Обслужване

Уверете се, че грижата в подготовката продължава при сервирането и представянето на ястието. Получете професионални съвети относно грижата за храната на блок маса и поддържането на здравни стандарти.

След Обслужването

Разберете как да се уверите, че стандартите за безопасност на храните се поддържат дори след обслужване; насърчете вашия персонал да почиства правилно, улеснявайки работата за следващия ден.

Отстраняване на отпадъците

Винаги има много отпадъци, генерирани след обслужването. Помислете за тези полезни насоки, за да сте сигурни, че отпадъците се отстраняват и изхвърлят възможно най-хигиенично, за да се избегнат вредните бактерии.

Чистене и поддръжка

Тези прости стъпки ще ви помогнат да разберете най-важните етапи за почистване и поддръжка в безопасността на храните. Тези съвети ще позволят на вас и вашия персонал да сте сигурни, че почиствате и се грижите за околната среда правилно.

Седмичен дневник

Уверете се, че ключовата информация се съобщава, записва и процедурите за безопасност се спазват ефективно. Тази глава ще ви помогне в насоките за жизненоважните проверки, които трябва да регистрирате.

Заключение

Безопасността на храните е от решаващо значение за успеха на всяко хранително заведение; ние обаче знаем, че това е голямо предизвикателство. Ето защо сме посветени на това да бъдем адекватен инструмент за подпомагане на вас и вашия персонал в това предизвикателство.