Menu

03:18

Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP)

Посветен на безопасността на храните, Unilever Food Solutions ви представя лесни хигиенни принципи, които предлагат полезни и професионални решения за поддържане на чиста и безопасна кухня. Първата глава ще ви представи HACCP, план, който да ви помогне да сложите бизнеса си в ред, правейко го по-ефективен.

08:05

Глава 2. Основни принципи на HACCP

Тази глава ви представя методологията и петте принципа на HACCP. Обучавайте се чрез учене стъпка по стъпка, за да идентифицирате проблемите, преди те да доведат до по-сериозни проблеми.

Разберете четирите опасности за безопасността, получете примери за мониторинг и подобрете работната си среда.

01:15

Намаляване на сложността

Научете се как да намалявате сложността на процесите във вашата кухня, за да създадете ефикасна и лесна работна среда.

02:47

Лична Хигиена

Получете указания за критичното значение на личната хигиена в кухнята. Увеличете безопасността, като обърнете внимание на личната хигиена и униформата си на работното място, оборудването и инструментите.

03:00

Получаване на доставки

Тази глава разглежда избора на подходящ доставчик, който отговаря на вашите изисквания. Избягвайте ненужните рискове и осигурете цялостната безопасност и защита на вашия бизнес. Научете как правилно да разпознавате и избирате най-добрите доставчици и техните условия.

07:12

Съхранение

Правилното съхранение на продуктите е от решаващо значение за осигуряване на безопасността на вашите клиенти, като същевременно предоставяте икономични решения за вашия бизнес. Избягвайте грешките, подобрете комуникацията и разберете изискванията за съхранение, уникални за всеки продукт.

06:17

Подготовка

Времето за приготвяне е изключително важно за безопасността на храните. Тази глава дава най-добрите съвети за правилното приготвяне на храна от пържене, размразяване до нарязване. Разберете рисковете и как най-добре да ги избегнете.

02:33

Регенерация

Научете как да защитите храната, приготвена преди сервиза, позволявайки на храната да пристига при клиентите възможно най-свежа и безопасна.

02:55

Обслужване

Уверете се, че грижата в подготовката продължава при сервирането и представянето на ястието. Получете професионални съвети относно грижата за храната на блок маса и поддържането на здравни стандарти.

01:41

След Обслужването

Разберете как да се уверите, че стандартите за безопасност на храните се поддържат дори след обслужване; насърчете вашия персонал да почиства правилно, улеснявайки работата за следващия ден.

01:56

Отстраняване на отпадъците

Винаги има много отпадъци, генерирани след обслужването. Помислете за тези полезни насоки, за да сте сигурни, че отпадъците се отстраняват и изхвърлят възможно най-хигиенично, за да се избегнат вредните бактерии.

04:36

Чистене и поддръжка

Тези прости стъпки ще ви помогнат да разберете най-важните етапи за почистване и поддръжка в безопасността на храните. Тези съвети ще позволят на вас и вашия персонал да сте сигурни, че почиствате и се грижите за околната среда правилно.

02:43

Седмичен дневник

Уверете се, че ключовата информация се съобщава, записва и процедурите за безопасност се спазват ефективно. Тази глава ще ви помогне в насоките за жизненоважните проверки, които трябва да регистрирате.

00:47

Заключение

Безопасността на храните е от решаващо значение за успеха на всяко хранително заведение; ние обаче знаем, че това е голямо предизвикателство. Ето защо сме посветени на това да бъдем адекватен инструмент за подпомагане на вас и вашия персонал в това предизвикателство.