Menu

Какво трябва да знае всеки готвач, когато държи нож?

1. Дръжте кухненския нож стабилно, като палецът и показалецът захващат леко острието на ножа от двете страни.

2.   Придържайте храната с другата ръка със сгънати върхове на пръстите на безопасно разстояние. Горния ръб на ножа трябва да опира кокалчето, а острието да реже под лек ъгъл, така че да няма допир до пръстите и съответно да се изключи опасност от порязване.

Как да използвате нож при рязане на лук н а кубчета?

1.      Отрежете горната част на лука

2.      Срежете вертикално лука наполовина

3.      Сложете лука да легне и направете вертикални разрези към корена

4.      Направете хоризонтален разрез към корена

Как да използвате нож за филетиране на риба?

1. Изчистете люспите на рибата, като използвате приспособление за чистене на риба от главата до опашката.

2.   Изкормете рибата, като пъхнете ножа в задния отвор, като режете от корема към главата.

3.   Отстранете червата от основата на главата, където е свързано всичко.

4.   Отрежете зад главата. Направете завой с ножа и отрежете до костта и продължете зад перките.

5. Отстранете филето и отдете костите от рибата.

Безопасност при работа с нож

Безопасност при работа с нож

• Режете далеч от тялото си

• Не се опитвайте да хванете падащ нож

• Не тичайте с нож

• Подавайте ножа с дръжката напред

 

Съхранявайте ножовете в калъфи при съхранение или носене

• Поддържайте ножовете остри

• Не използвайте ножове за отваряне на предмети

• Не използвайте ножове върху електрически уреди под напрежение