Menu

Изискванията към храни, съдържащи алергени и търсенето на качестветни съставки никога не са били толкова високи.

С Knorr бульони бързо и лесно се справяте с тези изисквания.  

 

*Не съдържа алергенни съставки, за които трябва декларация съгласно регламент на ЕС 1169/2011 (Приложение II).