Menu

Хранителното кръстосано замърсяване е известно като пренос на бактерии или други микроорганизми от едно вещество в друго. Кръстосаното замърсяване може да се случи и с алергени, химикали и токсини. Кръстосаното замърсяване в храната може да възникне по следните 3 начина:

 • От храна към храната
 • От хора към храна
 • Оборудване към храна

Съветите по-долу ще ви помогнат да предотвратите кръстосано замърсяване и да предотвратите заболявания, породени от храна сред вашите гости:

1. Проверете температурата на доставката

1. Проверете температурата на доставката

Когато се доставят пресни продукти, измервайте температурата на всяка съставка. Ако температурата не е правилно охладена, бактериите могат да растат по-бързо, което води до пораждане на заболявания, пренасяни с храна.Ако това се случи, веднага се обадете на вашия партньор за доставка и върнете продукцията.

2. Дръжте токсичните химикали далеч от храната

2. Дръжте токсичните химикали далеч от храната

Дръжте токсичните химикали и почистващите продукти далеч от храната. Никога не поставяйте опасни вещества над храната.

3. Съхранението на нивото на пода е забранено

3. Съхранението на нивото на пода е забранено

Не съхранявайте кутии на пода, а на повдигната платформа или рафт. Подът е източник на бактерии. Според Кодекса за храните на FDA от 2009 г. всички храни в търговска кухня трябва да се съхраняват най-малко на 6 инча над пода.

4. Добре поддържаното пространство за съхранение е много важно

4. Добре поддържаното пространство за съхранение е много важно

Уверете се, че мястото за съхранение и продуктите са чисти и хигиенични. Трябва да можете да затваряте мястото за съхранение, за да го запазите сухо и безопасно от вредители.

5. Използвайте системата FIFO

5. Използвайте системата FIFO

FIFO означава „Първо влязло, първо излязло“. Това е система за улесняване на съхранението на продуктите. Продуктите с най-ранно изтичащия срок, трябва да се поставят в предната част на зоната за съхранение, докато продуктите с най-късно изтичащия срок, могат да се съхраняват отзад. Използвайки системата за съхранение на храни FIFO, вие гарантирате, че първо се използва храна с най-скорошно изтичане на срока. Тази система увеличава максимално свежестта и минимизира отпадъците.

6. Залепете етикет на продукта

6. Залепете етикет на продукта

Когато се приготвя храна, не забравяйте да добавите дата на приготвяне към ястието. Най-добре е да използвате стикери с компоненти като дата, име на чиния, дата на предварителна подготовка.

Кръстосано замърсяване в храната: ДА и НЕ

 • ДА

  НЕ 

  • Съхранявайте суровите съставки далеч от сготвената храна
  • Режете сурово и сготвено месо на една и съща дъска за рязане
  • Съхранявайте сготвеното месо над суровото месо в хладилника
  • Дръжте сурова храна и след това сготвена храна, без да миете ръцете си
  • Съхранявайте храната покрита и защитена
  • Докосвайте кофите за боклук с ръце
  • Почистете и обезпаразитете цялото оборудване и плотове
  • Използвайте един и същ нож за сурови и сготвени съставки, без да го измиете преди това
  • Носете чисти дрехи
   
  • Измийте ръцете си преди да боравите с храната