Menu

Когато става въпрос за управлението на търговска кухня, може да е трудно да се съобразите с хранителните предпочитания и алергените на гостите. Съставихме удобен контролен списък, за да ви помогнем да управлявате алергените във вашата кухня по-лесно.

 • Чек лист за мениджмънта за обслужване на гости с изисквания за храни без глутен и без алергени

  1. Персоналът запознат ли е със специалните хранителни изисквания?
  2. Има ли налично обучение за подобряване информираността на персонала?
  3. Има ли план да се вземе предвид необходимостта от непрекъснато обучение за процесите и новите алергии, които възникват?
  4. Има ли процес на сертифициране, който да се рекламира на гостите?
  5. Има ли план за действие за помагане на клиенти, претърпели сериозна алергична реакция?
  6. Какво правят другите ресторанти, за да предлагат храни без алергени?

  Чек лист за външната част на ресторанта, който да се комуникира с гостите и кухнята

  1. Специалните диетични изисквания на гостите ясни ли са?
  2. Тези изисквания обяснени ли са ясно на кухнята?
  3. Трябва ли да бъде подадено допълнително пояснение към клиентите на базата на отговора от кухнята?
  4. При обслужване може ли кухнята да потвърди, че са направени някакви специални изисквания?
  5. Преживяването на госта потвърди ли, че всичко е направено както трябва - при представяне на менюто и след хранене?
  6. Има ли някакви заключения, на базата на преживяването на клиента, които могат да бъдат подадени на ръководството за по-добро подобряване на процеса на комуникация?

  Чек лист за кухнята за приготвянето на храни без глутен и без алергени

  1. Ясно ли е етикетирането на хранителните продукти?
  2. Кои съставки в менюто ви често предизвикват алергични реакции?
  3. Има ли ястия, които могат лесно да се променят, за да се предложат на тези със специални хранителни нужди?
  4. Кои продукти / ястия не могат да бъдат променени, за да отговарят на специални хранителни изисквания?
  5. Има ли специално работно пространство / комплект кухненско оборудване, използвано за предотвратяване на кръстосано замърсяване?
  6. Съществува ли система за ясно разделяне на нормалната поръчка от тази със специални диетични изисквания?
  7. Потвърдени ли са на обслужващия персонал специалните диетични ястия, когато са готови?